Country

Name

Version

Layer

Operating Cost

Margin

Delegates

Performance

CountryNameVersionOperating CostMarginDelegationPerformanceActive Chance
NorwayTota1.1.35135 NYM7.00%089.00%0.0002
United StatesKansas1.1.36100 NYM0.00%00.00%0
FranceAnonymous - 16891.1.35100 NYM50.00%10495.00%0.0006
United StatesLa Bohemia1.1.36100 NYM10.00%095.00%0.0006
RussiaPetroff1.1.36100 NYM7.00%091.00%0.0006
Australia Node4u |1.1.36100 NYM7.00%096.00%0
United StatesJohn Smith from Privacy Rebels1.1.36100 NYM10.00%094.00%0.0004
United KingdomExploreNYM - Hardhat1.1.3610,004 NYM7.00%096.00%0.0242
United StatesNodes Hub - Denmark1.1.36100 NYM7.00%095.00%0.0002
Portugal1.1.36100 NYM7.00%094.00%0.0002
United StatesMixgate Beta1.1.36100 NYM7.00%150089.00%0.0046
NorwayAnonymous - 16751.1.36100 NYM7.00%091.00%0.0004